Ako ay KristiyanoBalitang PinoyKatolikong PinoyTop Stories

Magbibigay ang Papa ng Indulhensya Plenarya para sa pagdiriwang ng 500 taon ng Kristiyanismo sa PH

20210303-PopeFrancis-GeneralAudience-VaticanMedia-002
Si Pope Francis ay naghahatid ng pangkalahatang pahayag ng madla sa silid-aklatan ng Apostolic Palace noong Marso 3, 2021. VATICAN MEDIA

Nagbigay si Pope Francis ng isang taon ng jubilee na may likas na pagpataw ng Indulhensya plenarya para sa ika-500 anibersaryo ng pagdating ng Kristiyanismo sa Pilipinas.

Nagpasya ang papa sa isang atas na inilabas noong Pebrero 25 sa Catholic Bishops ’Conference of the Philippines.

Ang dokumento na nilagdaan ng pinuno ng Vatican’s Apostolic Penitentiary na si Cardinal Mauro Piacenza, ay nagsabi na ang pagdiriwang, na opisyal na magsisimula sa Abril 4, ay magiging isang pagkakataon upang madagdagan ang mga birtud ng pananampalataya, pag-asa at kawanggawa.

Ang matapat ay maaaring makatanggap ng maraming pagpapalipas ng loob kapag gumawa sila ng isang debosyonal na paglalakbay sa isa sa mga itinalagang “Mga Simbahan ng Jubileo” hanggang Abril 22, 2022.

Ang 85 na mga diyosesis ng bansa ay nakalista tungkol sa 537 mga simbahan sa pamamasyal para sa ika-sampung taong pagdiriwang ng ebanghelisasyon ng bastion ng Kristiyanismo ng Asya.

Gayunpaman, kapag ang mga matapat ay bumiyahe, kailangan nilang matugunan ang karaniwang mga kondisyon ng pangungumpisal, pagtanggap ng Eukaristiya, at pagdarasal para sa mga hangarin ng papa.

Hinihiling din sa mga manlalakbay na manalangin “para sa katapatan ng sambayanang Pilipino sa kanilang katungkulang Kristiyano, para sa pagdaragdag ng mga katungkulang pang-saserdote at panrelihiyon at para sa pagtatanggol ng pamilya, na nagtatapos sa Panalangin ng Panginoon, pananampalataya, at isang panawagan sa  Mahal na Birheng Maria ”.

Ang indulhensya ay ang pagpapatawad ng temporal na parusa dahil sa mga kasalanan, na napatawad na.

Sa gitna ng umiiral na Covid-19 na pandemya, ang regalong pagpasok sa plenarya ay ipinapasa din sa mga may sakit, sa mga matatanda, at para sa mga lehitimong kadahilanan na hindi makaalis sa kanilang mga tahanan.

Sila rin ay makakakuha ng plenarya indulhensya kung sila ay hiwalay mula sa anumang kasalanan at may hangarin na matupad ang tatlong karaniwang kondisyon sa lalong madaling panahon— “sumasama sila sa kanilang sarili sa espiritwal sa mga pagdiriwang, na inaalok ang kanilang mga panalangin at pagdurusa, o ang abala ng sarili. buhay sa maawain na Diyos sa pamamagitan ni Maria. ”

Ang Apostolic Penitentiary ay nagtanong sa mga pari na tulungan ng pastor ang pagdiriwang ng Sakramento ng Penitensya at ang pangangasiwa ng banal na komunyon sa mga maysakit na pumapayag at mapagbigay na espiritu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *