Cathedra o Upuan ng Obispo ng Manila Cathedral ay Naisaayos

Ang post-World War II cathedra ng Cathedral ng Manila ay kamakailan lamang naibalik. Ang upuan ay isang simbolo ng ecclesiastical dignidad, ranggo at opisina. Ito ang upuan kung saan ang obispo ay nangangako ng taimtim sa kanyang sariling diyosesis. Ang trono ay binubuo ng tatlong bahagi, katulad, ang platform, ang trono at ang canopy. Hindi…

Read More