Pag-alala sa pamana ni PNoy sa bansang Pilipinas

Dalawang taon na ang nakararaan ngayon, nagluksa ang mamamayang Pilipino sa pagpanaw ni Benigno S. Aquino III, na kilala bilang PNoy, ang ika-15 Pangulo ng Pilipinas. Bumuhos ang mga parangal at pakikiramay mula sa buong mundo at bansa. Sa kanyang  anibersaryo ng kamatayan, makabubuting alalahanin ang kanyang mga nagawa at itinakda niyang gawin sa kanyang inagurasyon noong 2010.

Binabalangkas niya ang kanyang mandato bilang isang kontratang panlipunan sa mga tao: “I accept your marching orders to transform our government from one that is self-serving to one that works for the welfare of the nation. This mandate is the social contract… which you accepted on election day: ‘If no one is corrupt, no one will be poor.’ That is no mere slogan for posters — it is the defining principle that will serve as the foundation of our administration. Our foremost duty is to lift the nation from poverty through honest and effective governance.”(“Tinatanggap ko ang inyong mga utos  para baguhin ang ating gobyerno mula sa isang mapag-isa tungo sa isang gumagana para sa kapakanan ng bansa. Ang utos na ito ay ang social contract… na tinanggap mo noong araw ng halalan: ‘Kung walang corrupt, walang mahihirap.’ Iyan ay hindi lamang slogan para sa mga poster — ito ang pangunahing prinsipyo na magsisilbing pundasyon ng ating administrasyon. . Ang aming pangunahing tungkulin ay iangat ang bansa mula sa kahirapan sa pamamagitan ng tapat at epektibong pamamahala.”)

Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, ang bansa ay nakakuha ng investment grade rating, isang testamento sa mahusay na pamamahala sa ekonomiya. Naabot ng bansa ang paglago ng GDP na may average na 6.2 porsiyento, habang pinipigilan ang inflation pababa sa average na 2.7 porsiyento. Ang pangkalahatang kabuuang utang ng gobyerno bilang isang porsyento ng GDP ay ibinaba sa 42 porsyento. Ang mga bilang na ito ay ibinigay ng IMF World Economic Outlook database noong Abril 2021. Ang kapasidad ng naka-install na enerhiya ay nasa 25.5 gigawatts, habang ang pagbuo ng kuryente ay nasa 105.8 terrawatt-hours, na parehong itinuring sa mga tuntunin ng tatlong taong agwat ng BP Statistical Review of World Enerhiya 2020 — at ito ang lahat ng oras na mataas ang bilang sa panahon ng post-EDSA.

Sinabi ni Dr. Raul Fabella ng UP School of Economics na sa panahon ng panonood ni PNoy “ang poverty incidence ay bumaba mula 26.3 porsiyento hanggang 21.6 porsiyento, halos limang porsiyentong pagkakaiba sa loob ng anim na taon, isang kahanga-hangang tagumpay sa ating bansa.” Ito ay kumakatawan sa isang malaking hakbang sa panlipunang pagsasama, dahil tinatayang 7.7 milyong indibidwal ang naalis sa kahirapan sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, isang conditional cash transfer program na naging prayoridad sa badyet. Pinalawak ng PhilHealth ang saklaw ng universal health care program nito mula 47 milyon hanggang 93 milyong benepisyaryo. Isang backlog na 65 milyong silid-aralan — at mga katulad na kakulangan sa mga mesa at aklat-aralin — ay naalis. Ang programa ng modernisasyon ng AFP ay binigyan ng alokasyon na ₱75 bilyon, na itinampok ng pagkuha para sa Philippine Navy ng dalawang barkong Hamilton para sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, at 12 FA-50 fighter jet para sa Philippine Air Force.

Habang naghahanda siyang umalis sa opisina noong 2016, ibinigay niya ang commencement address sa kanyang alma mater, Ateneo de Manila University. He said: “Kung tutuusin, matatayog na pangarap lamang ang mga ito noon. Pero ika nga, we dared to dream. At dahil diyan, puwede naming tingnan sa mata ang kahit sino at sabihing: Sinagad namin ang pagkakataong ibigay sa amin para maibigay ang nararapat sa mas nakararami, imbes na sa iilan lang.” (Ang mga ito ay inakala noong una na matayog na adhikain, ngunit naglakas-loob kaming mangarap. Maaari naming tingnan ang sinuman sa mata at sabihin: Ginamit namin ang mga pagkakataong ibinigay sa amin upang makamit ang pinakamalaking kabutihan para sa karamihan ng aming mga tao, sa halip na sa iilan lamang. .)

Ganito ang pamana ng yumaong Pangulong Benigno S. Aquino III sa bansang Pilipino.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *