Balitang PinoyTop Stories

Marcos magiisyu ng EO na magpapagaan sa utang ng mga magsasaka, hinihimok ang Kongreso na pahintulutan ito

ferdinand-marcos-jr-sona-speech-july-25-2022-011
Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay naghahatid ng kanyang unang State of the Nation Address sa House of Representatives noong Hulyo 25, 2022. Angie de Silva/Rappler (President Ferdinand Marcos Jr., ay naghahatid ng kanyang unang State of the Nation Address sa House of Rep

MANILA — Nangako noong Lunes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagaanin ang pasanin sa utang ng mga Pilipinong magsasaka upang mapabuti nila ang produktibidad ng sakahan, makatulong sa pagpapababa ng presyo ng pagkain at lumikha ng mga trabaho.

Sa kanyang unang State of the Nation Address (SONA), nangako si Marcos na maglalabas ng executive order na magpapataw ng isang taon na moratorium sa pagbabayad ng land amortization at mga pagbabayad ng interes. Aniya, kasama na ito sa Republic Act No. 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act na inaprubahan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

“A moratorium will give the farmers the ability to channel their resources in developing their farms, maximizing their capacity to produce, and propel the growth of our economy,”sinabi niya. (“Ang isang moratorium ay magbibigay sa mga magsasaka ng kakayahan na i-channel ang kanilang mga mapagkukunan sa pagpapaunlad ng kanilang mga sakahan, pag-maximize ng kanilang kapasidad na gumawa, at isulong ang paglago ng ating ekonomiya,”)

“Civil society organizations also support this, because it will unburden farmers of their dues and be able to focus on improving farm productivity.” (“Sinusuportahan din ito ng mga civil society organization, dahil mapapawi nito ang mga dapat bayaran ng mga magsasaka at makakatuon sa pagpapabuti ng produktibidad ng sakahan.”)

Nanawagan din si Marcos sa Kongreso na gawin ang bahagi nito sa pagpapagaan ng pasanin sa utang ng mga magsasaka.

“Congress must also pass a law that will emancipate the agrarian reform beneficiaries from the agrarian reform debt burden, thereby amending Section 26 of Republic Act 6657,” sinabi niya. (“Dapat ding magpasa ang Kongreso ng batas na magpapalaya sa mga benepisyaryo ng repormang agraryo mula sa pasanin sa utang sa repormang agraryo, sa gayon ay inaamyenda ang Seksyon 26 ng Republic Act 6657,”)

“In this law, the loans of agrarian reform beneficiaries with unpaid amortization and interest shall be condoned.

“Agrarian reform beneficiaries who are still to receive their land under the Comprehensive Agrarian Reform Program shall receive it without any obligation to pay any amortization,”dagdag niya.(“Ang mga benepisyaryo ng agrarian reform na tatanggap pa rin ng kanilang lupa sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program ay tatanggap nito nang walang anumang obligasyon na magbayad ng anumang amortisasyon,” dagdag niya.)

Kung maipapasa ang batas, ang utang na loob na ito ay kasangkot sa P58.125 bilyon, na makikinabang sa 654,000 agrarian reform beneficiaries sa 1.18 milyong ektarya ng mga iginawad na lupa.

Sinabi rin ni Marcos na 52,000 ektarya ng hindi nagamit na mga lupang pang-agrikultura ang ipapamahagi sa mga beterano ng digmaan at kanilang mga pamilya, gayundin sa mga retirado ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP).

Bibigyan din ng lupang ito ang mga nagtapos sa kolehiyo na dalubhasa sa agrikultura, ani Marcos.

“The call of the times is for the infusion of fresh and new blood in the agricultural sector. We need a new breed of farmers equipped with modern agricultural technology to be able to engage and sustain scientific farming that will not only increase farm yields but also resilience in the face of climate change,”dagdag niya.(“Ang panawagan ng panahon ay para sa pagbubuhos ng sariwa at bagong dugo sa sektor ng agrikultura. Kailangan natin ng bagong lahi ng mga magsasaka na nilagyan ng makabagong teknolohiyang pang-agrikultura upang magawa at mapanatili ang siyentipikong pagsasaka na hindi lamang magpapataas ng mga ani ng sakahan kundi pati na rin katatagan sa harap ng pagbabago ng klima,” dagdag niya.)

PAGTATAAS NG PRODUKSYON

Nangako rin si Marcos na pataasin ang produksyon ng agrikultura upang matugunan ang mataas na presyo ng pagkain.

Naisapinal na aniya ng Department of Agricuture (DA) ang planong pataasin ang produksyon sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal para sa mga magsasaka sa susunod na panahon ng pagtatanim.

“Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura at hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na nang bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy, at ayuda para sa mga karapat-dapat- dapat na benepisyaryo,” Marcos said.

Sa ilalim ng kanyang administrasyon, sinabi ni Marcos na ang mga pautang at tulong pinansyal para sa mga magsasaka at mangingisda ay magiging institusyonal. Tutulungan din ang mga prodyuser ng agrikultura sa modernisasyon ng mga sakahan.

Gagamitin din ang isang siyentipikong diskarte upang mapataas ang output ng agrikultura, kabilang ang mga teknolohiya na gagawing matatag ang mga produkto sa pagbabago ng klima.

“Gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga Kadiwa center,” Marcos said.

Ang mga sentro ng Kadiwa ay itinatag noong administrasyon ng kanyang ama gayundin sa ilalim ng administrasyong Duterte. Ang mga outlet na ito ay nagbebenta ng mga sariwang gulay at iba pang produktong agri-fishery na mas mura kaysa sa mga ibinebenta sa mga pampublikong pamilihan.

“Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit kailangan nating simulan ngayon,”dagdag ng pangulo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *