Balitang PinoyShowbiz BalitaTop Stories

CBCP: Panggagaya ng Drag queen kay Hesukristo habang nakikipag-jamming sa remix ng Ama Namin ay ganap na walang respeto

vivapinas07132023-220Ayon sa isang ulat, sinabi ni Fr. Sinabi ni Jerome Secillano, executive secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, na ang mga tao ay dapat maging lubhang maingat sa kanilang mga aksyon, lalo na tungkol sa paggamit ng mga elemento ng relihiyon at pananampalataya para sa sekular na layunin.

“Kung hindi ginamit nang maayos, ang mga ganitong aksyon ay may hangganan sa pangungutya at kabastusan,” sabi ni Secillano.

Binanggit niya na ang pagsasayaw sa tono ng isang sagrado at biblikal na panalangin—na may katugmang sagradong kasuotan—ay “ganap na kawalang-galang hindi lamang sa mga tao at institusyong nagsasagawa ng gayong pananampalataya kundi sa Diyos Mismo.”

“Ang pananampalataya at mga sagradong bagay ay hindi para sa mga layunin ng libangan,” idinagdag ng opisyal ng CBCP. “Ang mga ito ay kapaki-pakinabang para sa pagdadala ng ating pinakamalalim na pagnanais na humingi ng tulong sa Banal.”

Ang Ama Namin ay isang bersyon ng kanta ng Panalangin ng Panginoon, ang pangunahing panalangin ng simbahang Katoliko.

Isang viral na video ang nagpakita kay Luka sa isang bar na gumaganap ng Ama Namin, habang kumakanta ang karamihan sa kanya. “Salamat sa pagpunta sa simbahan!” ang sabi sa caption.

Maraming netizens ang apektado sa mga ginawa ng drag queen, na tinawag ito ng ilan na “offensive” at “blasphemous.”

Sa isang panayam noong Hulyo 12, sinabi ni Vega na hindi niya intensyon na saktan ang mga tao sa kanyang ginawa. “It’s my way of expressing my faith, odd as it may seem. Sinadya kong pinili si Ama Namin para sa mensahe—isang mensahe ng pag-asa para sa mga inaapi, partikular na ang LGBTQIA+ community.”

Nang tanungin kung ano ang ibig niyang iparating sa kanyang pagganap, ipinaliwanag niya: “This is something that has been done before, it’s not very new, Jesus as a drag persona, I mean. Whenever I embody a character as a drag artist, the challenge for me is to embody the values associated with that character and incorporate them in a queer setting.(Ito ay isang bagay na nagawa na dati ito ay hindi masyadong bago, si Jesus bilang isang drag persona, ang ibig kong sabihin. Sa tuwing kinakatawan ko ang isang karakter bilang isang drag artist, ang hamon para sa akin ay isama ang mga halagang nauugnay sa karakter na iyon at isama ang mga ito sa isang kakaibang setting.

“I keep reminding myself, ‘What would Jesus do?’ and ‘How can the act of expressing faith and worship intersect with queerness?’ Hence the performance,” (Paulit-ulit kong pinapaalalahanan ang aking sarili, ‘Ano ang gagawin ni Jesus?’ at ‘Paano ang pagkilos ng pagpapahayag ng pananampalataya at pagsamba ay maaaring mag-intersect sa queerness?’ Kaya ang pagganap,” sabi niya,)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *