5 Bagay na Kailangan mong malaman tungkol sa “Miyerkoles ng Abo o Ash Wednesday”

vivapinas02222023-42SANTIAGO CITY, Philippines – Kapag pinasan ng mga Katoliko sa Santiago ang krus ng abo sa kanilang noo, isa lang ang ibig sabihin nito – opisyal na nagsimula ang Lenten Season.

Ngayong araw, Pebrero 22, libu-libong deboto ang magsisimula ng kanilang penitensiya bilang paghahanda sa Easter Sunday.

Ngunit ano ang tungkol sa Ash Wednesday? Bakit ang mga Katoliko at ilang mga denominasyong Kristiyano ay nagdiriwang ng Kuwaresma? Bakit kailangang isang krus ng abo ang simbolo? Narito ang ilang mga pangunahing katotohanan tungkol sa Miyerkules ng Abo at Kuwaresma na maaaring makatulong na mapawi ang iyong pagkamausisa.

Ang Pinagmulan ng Miyerkules ng Abo

Ang Miyerkules ng Abo, tulad ng nabanggit sa mga naunang talata, ay nagmamarka ng pagsisimula ng Kuwaresma, isang panahon sa kalendaryong liturhiya kung saan ang mga mananampalataya ay nagmumuni-muni at nagsisisi para sa kanilang mga kasalanan. Mas madalas, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-aayuno, pag-iwas, at pag-alis ng alak at maluhong pagpapakasawa.

Bagama’t walang konkretong ebidensiya na tumuturo kung kailan eksaktong nagsimula ang obserbasyon sa Ash Wednesday, ang mga eksperto at iskolar ay nag-teorya na maaaring nagsimula ito bago pa man ang ika-11 siglo.

Ang ilan ay nagbanggit ng ilang mga talata mula sa Aklat ni Daniel sa Bibliya na nag-uugnay sa abo at pag-aayuno, na humahantong sa kanila sa teorya na ito ay isang kasanayan na ipinasa sa paglipas ng panahon.

Bilang karagdagan, ang isang entry mula sa Britannica ay nagpakita na ang mga nagsisisi at malulubhang makasalanan sa sinaunang Roma, noong mga unang araw ng Kristiyanismo, ay nagsusuot ng sako sa unang araw ng kanilang pampublikong penitensiya. Biniburan din sila ng abo, at inilayo sa iba pang komunidad ng Kristiyano hanggang Huwebes Santo, o Huwebes bago ang Pasko ng Pagkabuhay.

Ang Abo bilang Simbolo ng Mortalidad at Penitensiya

Sa Romano Katolisismo, ang abo ay nagsisilbing simbolo kapwa para sa mortalidad at pagsisisi. Ito ang dahilan kung bakit binibigkas ng mga pari at pinuno ng simbahan: ‘Tandaan na ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik’, tuwing Miyerkules ng Abo. Sinasagisag din nito kung paano nilikha ng Diyos si Adan mula sa alabok, at kung paano nagiging abo ang tao sa kanyang paglisan sa mortal na mundo.

Sinasabi ng Bibliya na ang isang marka sa noo ng isang tao ay nangangahulugan ng pagmamay-ari ng isang tao. Habang dinadala ng mga mananampalataya ang tanda ng krus tuwing Miyerkules ng Abo, ito ay nagpapahiwatig na sila ay pag-aari ng Panginoong Hesukristo.

 

Maaaring Ipagdiwang ang Ash Wednesday sa Iba’t Ibang Paraan

Ang Panahon ng Kuwaresma ay madalas na nailalarawan bilang isang solemne na kaganapan, dahil ito ay isang panahon para sa ‘pagninilay at pagsisisi.’ Dito sa Cebu at sa iba pang bahagi ng Pilipinas, taimtim na ipinagdiriwang ng mga Katoliko ang Miyerkules ng Abo.

Pero alam mo ba na sa ibang bansa, iba ang ginagawa nila sa Ash Wednesday kaysa sa atin?

Sa southern Germany, isang grupo na tinatawag na Geldwaeschergilde, na nangangahulugang ‘money launderer guild’ sa English, ay naghuhugas ng kanilang mga wallet sa mga fountain sa Ash Wednesday. Ginagawa nila ang tradisyong ito upang ‘magluksa sa pagtatapos ng panahon ng karnabal’, ang pasimula ng Kuwaresma.

 

Bago ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, Mahigpit ang Pag-aayuno

Ang Ash Wednesday ay nangangahulugan na ang mga deboto ay hindi dapat kumain ng baboy sa mga susunod na Miyerkules at Biyernes. Gayunpaman, ang kaso ay hindi pareho bago ang World War II, ang parehong entry mula sa Encyclopedia Britannica ay nakasaad.

Dati, ang mga Kristiyano ay kakain lamang ng isang pagkain bawat araw, sa buong panahon ng penitensiya. Ipinagbawal din silang kumain ng karne o isda.

Nagpasya ang Simbahang Romano Katoliko na alisin ang mga gawaing ito noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, na ang pag-aayuno ay ginagawa lamang tuwing Miyerkules at Biyernes.

 

Ang Kuwento sa Likod ng Paggamit ng Linggo ng Palaspas ng Nakaraang Taon para sa Abo

Isang kilalang katotohanan na ang mga abo na ginamit para sa Miyerkules ng Abo ay mga palaspas mula sa nakaraang Kuwaresma. At ang kuwento sa likod nito ay may malaking kahalagahan sa Bibliya.

Ang Linggo ng Palaspas ay sumisimbolo sa pagdating ni Hesus sa Jerusalem, kung saan binati siya ng mga tao sa pamamagitan ng pagwawagayway ng mga palay. Hindi nila alam, mamamatay Siya para sa kanilang kaligtasan.

“Sa pamamagitan ng paggamit ng mga palad mula sa Linggo ng Palaspas, ito ay isang paalaala na hindi lamang tayo dapat magsaya sa pagdating ni Jesus kundi pagsisihan din natin ang katotohanan na ang ating mga kasalanan ay naging dahilan upang siya ay mamatay para sa atin upang mailigtas tayo mula sa impiyerno,” ang isinulat ni James Akin para sa Eternal Word Television Network (ETWN). /rcg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *