WATCH: John Lloyd, Maria Ressa join new ‘Great Dictator’ protest video against anti-terror law

Translated to Filipino by Rody Vera Directed & Edited by Chuck Gutierrez Kinalulungkot ko, pero ayoko maging diktador. Hindi iyan ang gusto ko. Ayokong mamuno o manakop ng kahit sino. Gusto kong tulungan ang bawa’t isa, kung kailangan. Gusto nating tulungan ang isa’t isa, pagka’t ganoon ang tao. Gusto nating mabuhay sa ligaya ng bawa’t…

Read More